Udviklerudvalg

ALLE UDVIKLINGER SKAL INDSENDES TIL til.jank@gmail.com   senest 2 dage efter kampen.

 

 

UDVIKLERGRUPPENS ARBEJDSOMRÅDER

 

En stor del af arbejdsområderne er beskrevet i DBU Jyllands beskrivelse om vejledning og indplacering afsnit 3 ”Det lokale niveau”.

 

Punkt J til N er tilføjet af udvalget.

 

På det lokale niveau skal der udføres nedenstående opgaver. Opgaverne løses bedst lokalt i de enkelte dommerklubbers områder, og de bør derfor uddelegeres til dommerklubberne. Dommerklubberne skal i så fald varetage opgaverne vedrørende alle dommere i deres geografiske område, uden hensyntagen til, om de er medlem af den pågældende dommerklub eller ej.

 

Kan opgaverne ikke uddelegeres til dommerklubberne i et område, kan der i stedet nedsættes en underarbejdsgruppe dækkende en eller flere dommerklubbers område til at varetage opgaverne på det lokale niveau. Formanden for sådanne underarbejdsgrupper bør være den ansvarlige for områdets udviklinger i den regionale arbejdsgruppe (udviklergruppen).

 

 

 1. Vejledning til dommerpåsætteren, i hvem der skal udvikles, herunder

   

a.       Sikre at dommere får forskellige udviklere

 

 

b.      Hjælpe med at sikre rette antal udviklinger til hver

 

 

c.       Understøtte at dommere med potentiale får større udfordringer og udvikles igen

 

 

d.      Sørge for at dommere behandles ligeværdigt uanset om de er medlem af en dommerklub eller ej

 

 

 

 1. Modtage udviklinger og vejledninger, læse og registrere dem

   

 

    C.

Iværksætte initiativer, hvis der er problemer med enten dommer eller udvikler (samt orientere dommerområdets arbejdsgruppe for udviklinger og vejledninger), herunder sikre, at der følges op med støtte til og udviklinger af de dommere, der har behov

 

 

 

 

 1. Feedback til udvikler på sprogbrug, faglighed og korrekt brug af loven, herunder sikre, at især den lovmæssige præcision i udviklingen er korrekt

   

 

 

 1. Udarbejde statistik til brug for dommergruppen

   

 

 

 1. Udarbejde forslag til indplacering af dommere, linjedommere og udviklere til dommerområdets arbejdsgruppe for udviklinger og vejledninger (halvårligt og evt. ekstraordinært i løbet af sæsonen)

   

 

 

 1. Beslutte om en ny dommer er klar til at forlade vejlederordningen og overgå til udviklinger

   

 

 

 1. Foreslå talentfulde dommere til det regionale niveau med henblik på indstilling til optagelse i talentstrukturen

   

 

 

 

 1. Udarbejde udtalelse efter anmodning eller af egen drift, hvis der skal tages stilling til, om en dommer, linjedommer, udvikler eller vejleder mangler kompetencer i en sådan grad, at denne mod sit ønske skal ophøre med at blive tildelt opgaver

   

 

 

 1. Ajourføring af hjemmesiden fsa. indplaceringslisten.

   

 

 

 

 1. Planlægning og tilrettelægning af årlige tests.

   

 

 

 

 1. Støtte, sparring, mentorordning mm. til klubbens talenter.

   

 

 

 

 1. Overblik og vejledning af dommere vedr. videreuddannelse i den struturerede dommeruddannelse.

   

 

 

 

 1. Futsal og indefodbold (indplacering, overblik mm.)

   

 

 

 

 1. Samarbejde med HR-udvalg

   

 

 

 

 1. Forberedelse og gennemførelse af samling af udviklere og efter behov af vejledere.