IT & Kommunikation

Stabsfunktionen skal bestå af 3 personer:

Én formand
Ét menigt medlem
Én teknisk administrator

Formanden skal helst have sæde i klubbens bestyrelse, og derved blandt andet være bindeled mellem stabsfunktionen og bestyrelsen.

Sammensætning af stabsfunktionen :

 

Torben Lundø Nielsen

Torben Lundø Nielsen

Birkevej 15
7840 Højslev
Email:torbenlundeo@hotmail.com
Mobil: 23951359

Henrik Junge

Henrik Junge

Humlevej 30
7800 - Skive
Email:henrik.junge@mail.dk
Mobil: 51517843

Sune Kenneth Storgaard

Sune Kenneth Storgaard

Hvitfeltsgade 26, 1th
7800 - Skive
Email:sune@speg.dk
Mobil: 26485077 Tlf: 97528822

 

Arbejdsbeskrivelse vedr. IT & Kommunikation

2 nyhedsbreve pr. halvår fra diverse udvalg

 • Nyt fra bestyrelsen/formanden
 • Nyt fra DFU/JFU
 • Nyt fra HR udvalget
 • Nyt fra udviklerudvalget
 • Nyt fra kamppåsætter
 • Nyt fra DBU Jylland
 • Nyt fra dommerområde 2
 • Nyt fra talentstrengen
 • Nyt om medlemmer
 • Klubbens aktivitetskalender
 • Mærkedage

 

 • Udover kan der være ”akut” nyhedsbrev der skal ud med det samme
 • Bestyrelsen (nyheder, referater, politik, runde fødselsdage, aktiviteter i dommerklubben mv.)
 • DFU/JFU (nyheder, goder som tøj, valg, DM i loven, code of conduct mv.)
 • HR udvalg (aktiviteter, tiltag, referat fra møder i udvalg mv.)
 • Udviklergruppen (indplacering, nye dommere/udviklere, tests, tiltag, referat fra møder i udvalg mv.)
 • Kamppåsætter (kampjubilæum, jubilæumskamp mv.)
 • DBU Jylland (nyheder fra hjemmeside, dommernyt der udsendes, referater fra dommerudvalg mv.)
 • Dommerområde 2 (+regional udviklergruppe) (nyhedsbrev, udvalg, aktiviteter mv.)
 • Talentstrengen (oprykninger, aktiviteter i gruppen, udtagelser mv.)
 • Medlemmer (referat og billeder fra medlemsmøder, interview af dommer, referat fra specielle kampe som jubilæumskampe mv.)

 

 

 

Ansvarsområde for formanden:

 • Ansvarlig for stabsfunktionen
 • Sørge for at der er et flow af nyheder
 • Løbende nyheder på hjemmesiden/Facebook-gruppen
 •  Udsendelse af nyheder til medlemmerne
 • Ansvarlig for hjemmesiden/Facebook-gruppen
 • Opdatering af hjemmeside     
 • Opdatering af Facebook-gruppen
 • Udarbejde en årskalender
 • Udarbejde en fødselsdagskalender
 • Udarbejde en jubilæumskalender
 • Et referat fra bestyrelsesmøderne               

Ansvarsområde for menigt medlem:

 • Indsamling af informationer fra udvalgene/formændene/bestyrelsen. Der sendes mail til udvalgsformændene om de har noget der skal med til næste nyhedsbrev. Sammenskrivning af de indhentede informationer, som skal formidles videre til medlemmerne
 • Indlæg/referater samt foto til hjemmesiden/Facebook/Instagram – det kan være interview af en dommer eller et medlemsmøde m.m.

 

Ansvarsområde for teknisk administrator:

 • Administrator for hjemmesiden
 • Løbende ajourføring (teknisk) af hjemmesiden
 • Opdatering af hjemmesiden - ansigtsløft
 • Ad-hoc opgaver mht. det tekniske af hjemmeside

Oversigtsbillede af IT & Kommunikation