Kampfordeler


Poul Østergaard er kampfordeler i MJFDK, og har opgaven med at få det store puslespil til at gå op, således at der er dommere til alle kampe.

Poul kan træffes på telefon :40283732 eller mail: midtjyskdommer@dbujylland.dk

Som dommer skal du via DBUnet sørge for at holde din tilgængelighed ajour.  Det er ud fra den, og din indrangering der der afgøres hvilke kampe du bliver påsat. Der er mulighed for at vælge faste dage du kan/ikke kan dømme, ligesom der er mulighed for at framelde i perioder ved ferie o. lign.


Har du ikke senest 14 dage før meldt afbud, sættes du måske, men forhåbentlig, på en kamp.

Har du ikke modtaget en kamp fra kamppåsætteren, skal du selv kontakte kamppåsætteren og undersøge hvorfor. Det kan jo være at brevet er gået tabt, eller du slet ikke er tildelt en kamp, men undersøg det alligevel.

Har du meldt afbud en hel dag, påsættes du naturligvis ikke en kamp. Husk på, at du også har mulighed for bare at melde afbud om formiddagen, for derefter at dømme om eftermiddagen eller omvendt.

Retningslinier for kampe uden om dommerklubben

Følgende regler er i henhold til gældende samarbejdsaftale mellem JFU/JBU:

Intet medlem må selv aftale kampe, hverken i ude- eller indefodbold. Enhver bestilling skal accepteres af bestyrelsen/kampfordeleren i fodbolddommerklubben.

For at præcisere ovennævnte er følgende regler gældende for Midtjysk Fodbolddommerklub:

Aktive medlemmer, der dømmer kampe uden om fodbolddommerklubben, men med tilladelse fra kamppåsætteren, kan kun dømme kampe i rækkerne "drenge og piger samt nedefter" , uden at der skal betales en kampafgift.

Ved stævner med flere dommere anvendes enten dommere bestilt hos fodbolddommerklubben eller også anvendes "frivillige" dommere.
Der accepteres ikke sammenblanding. Det forlanges, at der er et tilhørsforhold til den fodboldklub, man ønsker at dømme frivilligt for. Fx medlem af fodboldklubben, fodboldklubben har betalt dommerens uddannelse, barn/børn spiller for klubben. Dømmer du for "egen" klub, må der ikke opkræves honorar.

Aktive medlemmer af fodbolddommerklubben skal først og fremmest stå til rådighed for fodbolddommerklubbens kamppåsætter.

Alle andre kampe end ovennævnte skal meddeles kamppåsætteren og der betales kampafgift.