Udvisninger

Det sker desværre nogle gange at spillere forseer sig i forhold til spillets regler, og må derfor udvises af kampen.

Sker dette, skal du sørge for at notere situationen ned, da den efterfølgende skal indberettes.
Indberetningen sker via DBUnet, hvor du fik tildelt kampen. Det er vigtigt at du foretager indberetningen samme dag. Der vil ud for kampen på listen over dine kampe, være et lille rødt kort. Når du klikker på det, kommer der en form frem, som du skal udfylde.

Der vil være en del spørgsmål, du skal derfor under kampen notere situationen ned, så du senere ikke er i tvivl. Du skal som minimum notere :

Spillerens navn, og samtidigt notere dig om vedkommende oplyser det til dig på forlangende.
Forseelsen der medførte udvisningen, og om spilleren tidligere var advaret (og for hvad).Tidspunktet i kampen det skete på. 

En udvist spiller skal gå til omklædning og først derefter må han, hvis han forholder sig i ro, opholde sig blandt det øvrige publikum, men ikke på udskiftningsbænken, det tekniske område og dettes nærmeste område.

Det sker desværre, men heldigvis sjældent at en spiller angriber en dommer fysisk, i disse tilfælde er det vigtigt at du standser kampen omgående, og efterfølgende tager kontakt til bestyrelsen som vil tage hånd om situationen.

Vær opmærksom på at i nogle turneringer, må holdene indsætte en reserve for en udviste spiller, efter en fastsat tid.